Przypomnienie o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej

Przypomnienie o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa za 2016 rok

 

Przypomina się o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa za 2016 rok.

Opłatę należy wnosić corocznie, bez wezwania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.:

  • Bank Spółdzielczy O/Ostrowiec Św.
  • Nr rachunku bankowego: 76 8507 0004 2001 0047 5042 0039.

Po upływie podanego terminu naliczane będą odsetki ustawowe.