PRZYPOMINAMY – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

PRZYPOMINAMY – ZMIANA ORGANIZACJ RUCHU

W związku z rozpoczęciem robót obejmujących przebudowę i rozbudowę ulic 11-Listopada
i Samsonowicza, Powiat Ostrowiecki informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
w dniu 04.10.2021 r., polegającej na zamknięciu całkowitym części ulicy 11-go Listopada ( na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej ) oraz ul. Samsonowicza (na odcinku od ronda przy ul. Bałtowskiej do drogi dojazdowej do Celsa Huta Ostrowiec).

Ruch będzie odbywał się alternatywnym objazdem zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu – mapa planu objazdów poniżej.

Planowane zakończenie robót budowlanych koniec października 2022 roku.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia w ruchu.

Osobą do kontaktu w sprawie spraw związanych ze zmianą organizacji ruchu jest Pan Dariusz Soliński, tel. 41 247 60 82,
e-mail: dariusz_solinski@powiat.ostrowiecki.eu