„Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 13.08.2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.08.2019
Ogłoszono dnia: 26.07.2019

Treść

„Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”

Uwaga! Termin składania ofert przesunięto na 13.08.2019r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi 13.08.2019r.
o godz.10:30.


Data utworzenia: 26 lipca 2019
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 614 razy.

Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia 2019
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski