Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów –Krzczonowice–Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 15.06.2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 15.06.2018
Ogłoszono dnia: 30.05.2018

Treść

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów –Krzczonowice–Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”


Data utworzenia: 30 maja 2018
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 491 razy.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2018
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk