„Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz montaż wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 3” w ramach zadania p.n.: „Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż. oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 01.06.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 01.06.2017
Ogłoszono dnia: 17.05.2017

Treść

„Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz montaż wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 3” w ramach zadania p.n.: „Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż. oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.”
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wentylacji mechanicznej z centralami nawiewno – wywiewnymi w budynku ZS Nr 3 w Ostrowcu Św. zgodnie z projektem obejmującym również wentylatory wywiewne i nawiewne, kanały wentylacyjne. Dla potrzeb wentylacji przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie instalacji ciepła technologicznego. W zakres prac wchodzi również montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: wzór umowy, przedmiar robót, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.


Data utworzenia: 17 maja 2017
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 394 razy.

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2017
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk