WYKONANIE OPRACOWANIA PN. „PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO DO ROKU 2020+” W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ: „AKTUALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO DO ROKU 2020+”

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 11.08.2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.08.2017
Ogłoszono dnia: 03.08.2017

Treść

 

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentu, nowej koncepcji promocyjno – turystycznej Powiatu Ostrowieckiego poprzez weryfikację i ewaluację dotychczasowych działań promocyjnych realizowanych w oparciu o obowiązujący: „Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego”. Przy opracowaniu nowego programu promocji należy wziąć pod uwagę zmiany jakie zaszły w powiecie w ostatnich latach związane z powstaniem nowych inwestycji w sferze publicznej i prywatnej. Przedmiotowy dokument powinien obejmować lata 2017 – 2023 wraz z oszacowanym budżetem na działania promocyjne Powiatu Ostrowieckiego.


Data utworzenia: 3 sierpnia 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 503 razy.

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski