Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miej. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”.

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 06.06.2016 11:45
Termin otwarcia ofert: 06.06.2016
Ogłoszono dnia: 25.05.2016

Treść


Data utworzenia: 25 maja 2016
Osoba publikująca: Krzysztof Ołownia
Stronę została wyświetlona: 738 razy.

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2016
Zmodyfikował: Krzysztof Ołownia