Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miej. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”.

Rodzaj zamówienia: Wyniki postępowań
Ogłoszono dnia: 08.06.2016

Data utworzenia: 8 czerwca 2016
Osoba publikująca: Krzysztof Ołownia
Stronę została wyświetlona: 393 razy.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2016
Zmodyfikował: Krzysztof Ołownia