„Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów Zamawiającego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2019r. na potrzeby budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., urządzeń technicznych infrastruktury drogowej (sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód deszczowych) oraz obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Dostawy
Termin składania ofert: 26.01.2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.01.2018
Ogłoszono dnia: 16.01.2018

Treść

Uwaga! Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania RI.II.272.1.2018 w sprawie „Wspólnego zakupu energii elektrycznej czynnej dla obiektów Zamawiającego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2019r. na potrzeby budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., urządzeń technicznych infrastruktury drogowej (sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód deszczowych) oraz obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych”.

Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużą ilością pytań, jakie wpłynęły w związku
z niniejszym postępowaniem, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26.01.2018r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 26.01.2018r. godz. 10.30. Termin wpłaty wadium upływa 26.01.2018r. godz. 10.00.
Zmiany te dotyczą SIWZ i zostaną zawarte w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

„Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów Zamawiającego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w okresie od 01.03.2018r.
do 31.12.2019r. na potrzeby budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., urządzeń technicznych infrastruktury drogowej (sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód deszczowych) oraz obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych”


Data utworzenia: 16 stycznia 2018
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 408 razy.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk