Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 14.12.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 14.12.2017
Ogłoszono dnia: 05.12.2017

Treść

Przedmiotem zamówienia jest

Objęcie ochroną ubezpieczeniową  Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami  Kultury przez Ubezpieczyciela,

w zakresie

– Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

– Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

– Ubezpieczenia komunikacyjne: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance.

Nowy termin składania ofert ustalony na 18.12.2017r. godz: 09:45

Nowy termin otwarcia ofert ustalony na 18.12.2017r. godz: 10:00


Data utworzenia: 5 grudnia 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 357 razy.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski