Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 29.12.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 29.12.2017
Ogłoszono dnia: 21.12.2017

Treść

Objęcie ochroną ubezpieczeniową Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury przez Ubezpieczyciela, w zakresie – Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, – Ubezpieczenia komunikacyjne: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance.


Data utworzenia: 21 grudnia 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 468 razy.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski