Świadczenie usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 01.10.2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 01.10.2018
Ogłoszono dnia: 19.09.2018

Treść

Ostrowiec Św. 28.09.2018r.

Uwaga Wszyscy Wykonawcy! W związku z wnioskiem jednego
z Wykonawców, z prośbą o przesunięcie godziny składania ofert na późniejszą w związku z dostarczeniem oferty przez kuriera, uprzejmie informujemy, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje przesunięty na 01.10.2018r do godz. 14.00.
Dot. postępowania pn.: „Świadczenia usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Mariusz Kasprzyk

 

 

Uwaga! W załączeniu przedstawiamy obowiązujący Zaktualizowany kwestionariusz ofertowy – 25.09.2018r. Zmiany zawarte w kwestionariuszu ofertowym dotyczą również SWZ. Są one wynikiem zapytania jednego z Wykonawców dotyczącego sprecyzowania zapisów punktu “f” kwestionariusza.
Uwaga! W związku z pytaniami jednego z Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi na nie, uprzejmie informujemy, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje przesunięty na 01.10.2018r godz. 11.00.

 

Przedmiot zamówienia:

 • uruchomienie łącza  symetrycznego  do  Internetu  o  przepływności 300 Mbit/s
  z 16 publicznymi adresami IP w lokalizacji Iłżecka 37,
 • uruchomienie łącza do transmisji danych o przepływności 300 Mbit/s symetrycznie pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37 – Wardyńskiego 1
  w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • uruchomienie 1    łączy  SIP  TRUNK:  30  kanałów  z  zachowaniem dotychczasowej numeracji w lokalizacji: 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37 oraz Wardyńskiego 1,
 • uruchomienie 4 szt. łączy analogowych (na własnej sieci abonenckiej) w lokalizacji 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37,
 • bezpłatna instalacja, uruchomienie  i  dzierżawa  centrali  telefonicznej  IP PABX  wraz
  z   wyposażeniem w budynku Zamawiającego z równoczesnym podłączeniem do niej linii telefonicznych znajdujących się przy ul. Wardyńskiego 1.

Data utworzenia: 19 września 2018
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 457 razy.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk