Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”. – etap I.

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 09.05.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 09.05.2017
Ogłoszono dnia: 24.04.2017

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów pikietaż drogi od km 0+000 do km 0+322,48 długości 322,48 mb polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 315 mm na długości 313mb. wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej
Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 315 mm na długości 313mb. wraz z 14 szt. studni betonowych śr. 1200mm oraz 12 szt. studzienek ściekowych wraz z przyłączeniami do kanalizacji deszczowej z rur PCV śr. 200mm. na sumarycznej długości 35mb wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 322,48mb poprzez odtworzenie podbudowy tłuczniowej po wykonaniu kanalizacji deszczowej gr warstwy 30cm oraz warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr 5cm i nawierzchni bitumicznej ścieralnej na całej szerokości jezdni grubości 5cm.


Data utworzenia: 24 kwietnia 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 515 razy.

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski