Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów- Krzczonowice-Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do 0+800 raz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzenie ulicy Opatowskiej” – etap I.

Rodzaj zamówienia: Wyniki postępowań
Ogłoszono dnia: 12.05.2017

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów pikietaż drogi od km 0+000 do km 0+322,48 długości 322,48 mb polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 315 mm na długości 313mb. wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 315 mm na długości 313mb. wraz z 14 szt. studni betonowych śr. 1200mm oraz 12 szt. studzienek ściekowych wraz z przyłączeniami do kanalizacji deszczowej z rur PCV śr. 200mm. na sumarycznej długości 35mb wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 322,48mb poprzez odtworzenie podbudowy tłuczniowej po wykonaniu kanalizacji deszczowej gr warstwy 30cm oraz warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr 5cm i nawierzchni bitumicznej ścieralnej na całej szerokości jezdni grubości 5cm. 

Załączniki:

Data utworzenia: 12 maja 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 400 razy.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski