Rozliczenie działu I KW KI1O/00000517/7, umożliwiające założenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 09.03.2021 10:00
Ogłoszono dnia: 02.03.2021

Treść

Sporządzenie mapy do celów prawnych na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez rozliczenie działu I KW KI1O/00000517/7, umożliwiającego ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków, w związku z koniecznością odłączenia z ww. księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa tj. działek: nr 25/1, nr 25/2, nr 5/1 położonych w m. Ostrowiec Świętokrzyski (obr. 3, ark. 5).


Data utworzenia: 2 marca 2021
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 55 razy.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2021
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski