„Roboty remontowe i zabezpieczające w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim.”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 18.06.2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.06.2020
Ogłoszono dnia: 03.06.2020

Treść

„Roboty remontowe i zabezpieczające w ciągach dróg powiatowych
w Powiecie Ostrowieckim.”

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16.03.2020r., transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze otwarcie ofert będzie przeprowadzone w dniu 18.06.2020r. o godzinie 10:30 przy wykorzystaniu transmisji online udostępnionej na stronie internetowej:

 https://www.youtube.com/channel/UCXSCjt12JYt6wzyyAQliwbQ/featured


Data utworzenia: 3 czerwca 2020
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 137 razy.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2020
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk