„Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (Droga nr 0664T).

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 29.06.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 29.06.2017
Ogłoszono dnia: 14.06.2017

Treść

„Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej
ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (Droga nr 0664T).
Celem remontu doraźnego mostu jest poprawa stanu technicznego tj. oczyszczenie, wzmocnienie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów zlokalizowanych w strefach przypodporowych obiektu mostowego, co pozwoli na przedłużenie trwałości obiektu do momentu jego planowanej przebudowy. Planowany remont doraźny ma również na celu wymianę nawierzchni jezdni wraz z warstwami pod nią zlokalizowanymi oraz poprawę odwodnienia z poziomu jezdni i izolacji. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian. Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 8 do SIWZ, wzór Umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacje wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik Nr 1 do Umowy, Przedmiary robót – załącznik Nr 2 do Umowy, Część projektowa – załącznik Nr 3 do Umowy oraz Część rysunkowa – załącznik Nr 4 do Umowy.


Data utworzenia: 14 czerwca 2017
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 442 razy.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2017
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk