„Remont drogi powiatowej Nr 0655T Pękosławice – Nosów – Waśniów (w msc. Waśniów, Piotrów ) od km 1+679 do km 2+970, dł. 1 291 mb ”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 20.09.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017
Ogłoszono dnia: 01.09.2017

Treść

Uwaga! Zmiany terminów!
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0655T Pękosławice – Nosów – Waśniów ( w msc. Waśniów, Piotrów ) od km 1+679 do km 2+970, dł. 1 291 mb ”.

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców o przedłużenie terminu wykonania robót do 30.11.2017r., informujemy, że Zamawiający przesuwa ten termin, jednakże
nie jak wnioskował w swoim piśmie pytający, lecz do 31.10.2017r. Jednocześnie, mając na uwadze umożliwienie Wykonawcom rzetelnego przygotowania ofert, przedłuża się termin składania ofert do 20.09.2017r. do godz. 09:45, to samo dotyczy terminu wpłaty wadium. Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2017r. o godz. 10:00. Zmiany te dotyczą i zostają wprowadzone zarówno w SIWZ, Wzorze Umowy jak i Kwestionariuszu ofertowym. Na stronie BZP po akceptacji zostanie zamieszczone również Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tej sprawie.


Data utworzenia: 1 września 2017
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 494 razy.

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski