Remont drogi powiatowej Nr 0655T Pękosławice – Nosów – Waśniów (w msc. Waśniów, Piotrów ) od km 1+679 do km 2+970, dł. 1 291 mb

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 03.11.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 03.11.2017
Ogłoszono dnia: 19.10.2017

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi powiatowej Nr 0655T Pękosławice – Nosów – Waśniów o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m i 3,5 m wraz z poboczami tłuczniowymi szer. 0,5 m na odcinku długości 1.291,0 mb. Zakres robót obejmował będzie uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości pasa jezdnego i długości remontowanego odcinka, ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr. śr. 5 cm i ścieralnej gr. 4 cm, wraz z obustronnymi poboczami szerokości po 0,5 m gr. śr. 7cm z tłucznia

Data utworzenia: 19 października 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 443 razy.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski