Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże – Doły Biskupie – Waśniów (w msc. Nietulisko Duże, Doły Biskupie ) od km 1+090 do km 1+400 i od km 2+080 do km 2+400, dł. 630 mb

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 14.04.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 14.04.2017
Ogłoszono dnia: 30.03.2017

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże – Doły Biskupie – Waśniów o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0m wraz z poboczami tłuczniowymi szer. 0,5m na łącznym odcinku długości 630,0mb. Zakres robót obejmował będzie uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości pasa jezdnego i długości remontowanego odcinka oraz jej ulepszenie poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej gr. śr. 4cm oraz warstwy wiążącej gr 4cm i ścieralnej gr. 4 cm, wraz z obustronnymi poboczami szerokości po 0,5m gr. śr. 7cm z tłucznia.


Data utworzenia: 30 marca 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 390 razy.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski