„Remont drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy – Wieloborowice – Garbacz ( w msc. Czażów ) od km 1+923 do km 3+780, dł. 1 857 mb ”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 12.04.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 12.04.2017
Ogłoszono dnia: 28.03.2017

Treść

„Remont drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy – Wieloborowice – Garbacz ( w msc. Czażów ) od km 1+923 do km 3+780, dł. 1 857 mb ” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy – Wieloborowice – Garbacz o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0m wraz z poboczami tłuczniowymi szer. 0,5m na odcinku długości 1.857,0mb. Zakres robót obejmował będzie uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości pasa jezdnego i długości remontowanego odcinka, jej ulepszenie poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej gr. śr. 4cm oraz warstwy wiążącej gr. 4cm i ścieralnej gr. 4 cm, wraz z obustronnymi poboczami szerokości po 0,5m gr. śr. 7cm z tłucznia.


Data utworzenia: 28 marca 2017
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 381 razy.

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2017
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk