Przebudowa chodnika przy wejściu głównym do Zespołu Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego wraz z wytyczeniem obiektów stadionu w ramach zadania pn. „Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 25.04.2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.04.2017
Ogłoszono dnia: 13.04.2017

Treść

Przebudowa chodnika przy wejściu głównym do Zespołu Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego wraz z wytyczeniem obiektów stadionu w ramach zadania pn. „Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”
Zakres zadania:
­ roboty geodezyjne (wytyczenie obiektów stadionu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej),
­ rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz znajdujących się pod nią płyt chodnikowych,
­ niwelacja terenu,
­ wykonanie chodnika długości ok 11m szerokości 2,4m z kostki brukowej 10×20 kolorowej (brązowa), grubości 6cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5cm i warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa o grubości 10 cm,
­ ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm,
­ wysypanie kruszywa i ułożenie obrzeży przy ławkach.


Data utworzenia: 13 kwietnia 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 569 razy.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski