„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pod nazwą: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 02.09.2019 12:00
Termin otwarcia ofert: 02.09.2019
Ogłoszono dnia: 26.08.2019

Treść

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pod nazwą: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”


Data utworzenia: 26 sierpnia 2019
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 257 razy.

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2019
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk