Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadań: 1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”. 2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”.

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 26.07.2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.07.2021
Ogłoszono dnia: 16.07.2021

Treść

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadań:

  1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”.
  2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza  do 1-szej bramy”.

Zamawiający wymaga ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach:

  • inżynieryjnej drogowej (inspektor koordynator),
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Data utworzenia: 16 lipca 2021
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 104 razy.

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2021
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski