Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadań: 1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”. 2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”.

Rodzaj zamówienia: Wyniki postępowań

Treść

 

Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadań:

  1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”.

2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz
ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa
ul. Samsonowicza  do 1-szej bramy”.


Data utworzenia: 10 sierpnia 2021
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 32 razy.

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2021
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski