“Organizacja i zakup wycieczki turystyczno-krajoznawczej Ostrowiec Świętokrzyski – Skalne Miasto – Praga – Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 12/13 września 2019 r. – 15 września 2019 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 03.04.2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.04.2019
Ogłoszono dnia: 28.03.2019

Treść

“Organizacja i zakup wycieczki turystyczno-krajoznawczej Ostrowiec Świętokrzyski – Skalne Miasto – Praga – Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 12/13 września 2019 r. – 15 września 2019 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Uwaga Wykonawcy: Mając na uwadze wątpliwości, jakie wystąpiły w poprzednim tego typu postępowaniu informujemy, że Referencje są nam wyłącznie potrzebne do weryfikacji spełnienia przez Państwa warunków udziału w postępowaniu, poprzez udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu tego typu usług i będą wykorzystane wyłącznie w przedmiotowym postępowaniu. Istnieje możliwość zastrzeżenia przez Państwa referencji jako tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez pisemne zastrzeżenie, że są to takie właśnie dokumenty i nie będą one udostępniane podmiotom trzecim. Można to zrobić np. dodatkowo umieszczają referencje w osobnej kopercie z opisem “Tajemnica przedsiębiorstwa” i złożenie wraz z ofertą lub, w przypadku drogi e-mailowej, przesłanie w osobnym w stosunku do oferty e-mailu
z zastrzeżeniem, że jest to “Tajemnica przedsiębiorstwa”.


Data utworzenia: 28 marca 2019
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 311 razy.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk