Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w rozbiciu na zadania: 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11 –go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej” w ramach projektu Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 2. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza – 11 –Listopada” w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 –Listopada, oraz wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach projektu: „Przebudowa ul. Samsonowicza – do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 20.02.2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 20.02.2020
Ogłoszono dnia: 12.02.2020

Treść

Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”
w rozbiciu na zadania:

Zadanie 1Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11 –go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej” w ramach projektu Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Zadanie 2. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza –
11 –Listopada” w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od  km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 –Listopada,
oraz wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach projektu: „Przebudowa
ul. Samsonowicza – do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.


Data utworzenia: 12 lutego 2020
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 229 razy.

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2020
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski