„Opracowanie dokumentacji projektowej”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 26.04.2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.04.2021
Ogłoszono dnia: 22.03.2021

Treść

„Opracowanie dokumentacji  projektowej”, w tym:

 • część zamówienia nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
  : „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”
 • część zamówienia nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
  : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego”
 • część zamówienia nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
  : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000
  do km 0+784”
 • część zamówienia nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
  : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz
  z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze
  do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską”
 • część zamówienia nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
  : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów”

Data utworzenia: 22 marca 2021
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 101 razy.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2021
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk