Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 09.11.2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.11.2020
Ogłoszono dnia: 30.10.2020

Treść

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”. Usługa polega na opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 0665T na odcinku od km 4+942 do km 6+756 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach opracowania należy uwzględnić: • poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6m, • rozbudowę pasa drogowego tj. pozyskanie terenu potrzebnego do umieszczenia niezbędnych elementów drogi poprzez podział działek przylegających do istniejącego pasa drogowego (do 70 działek), • budowę ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3m po stronie lewej drogi bezpośrednio przy krawędzi jezdni, • budowę zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków autobusowych, • projekt konstrukcji nawierzchni wraz z oceną stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni, • budowę odwodnienia rozbudowywanego odcinka (kanalizacji deszczowa), • zaprojektowanie wylotów projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, • wykonanie projektu kanału technologicznego, • wykonanie projektu nowego mostu w miejscowości Świrna w miejsce istniejącego mostu z uwzględnieniem projektowanego ciągu pieszo rowerowego, • wykonanie projektu przepustu w miejscu istniejącego mostu kamiennego w miejscowości Jędrzejowice z uwzględnieniem projektowanego ciągu pieszo rowerowego, • przebudowa istniejącego uzbrojenia w przypadku kolizji; • wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego; • wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w obrębie inwestycji.


Data utworzenia: 30 października 2020
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 75 razy.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2020
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk