Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych Lz i S, na obszarze obrębu Okół, gmina Bałtów.

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 04.09.2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 04.09.2017
Ogłoszono dnia: 28.08.2017

Treść

Opracowanie powinno zawierać:

Weryfikację użytków gruntowych Lz i S sgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków 9t.j. Dz.u. z 2016r., poz.1034),,

Pomiar stanu faktycznego na gruncie w przypadku zmiany zasięgu konturów użytków gruntowych lub wystąpienia nowego użytku Lz i S na obszarze opracowania.

Sporządzanie wykazów zmian danych ewidencyjnych wraz z mapą do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków sporządzoną zgodnie z przepisami dot. Ewidencji gruntów i budynków, która będzie wykorzystana na potrzeby postępowania administracyjnego w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego


Data utworzenia: 28 sierpnia 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 546 razy.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski