Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260703_2.0006 Goździelin wraz z konwersją mapy ewidencyjnej ze struktury warstwowej do struktury działkowej w bazie Firebird w programie EWMAPA – dla całej jednostki ewidencyjnej 260703_2 – gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 01.03.2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.03.2021
Ogłoszono dnia: 18.02.2021

Treść

1.Modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną dla obrębu 260703_2.0006 Goździelin, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki. Powierzchnia ogólna obrębu: 541ha. Ilość działek ewidencyjnych: 903. Szacowana ilość budynków: 526. Ilość jednostek rejestrowych gruntowych: 407. Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art.24a ustawa
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r.
2052) oraz §55 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U. 2019, poz.393 ze zm.).

2. Konwersję mapy ewidencyjnej ze struktury warstwowej do struktury działkowej
w bazie Firebird w programie EWMAPA prowadzona dla całej jednostki ewidencyjnej 260703_2 gminy Bodzechów. Obszar gminy Bodzechów jest podzielony na 27 obrębów o powierzchni ogólnej: 12 219ha. Ilość działek ewidencyjnych:18 690. Pełną charakterystykę obiektu przedstawiają warunki techniczne.


Data utworzenia: 18 lutego 2021
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 87 razy.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2021
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski