Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadań pod nazwą: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520”. 2. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 3. „Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów”. 4. „Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzóstowskie”. 5. „Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skała od km 0+335 do km 1+600”. 6. „Remont drogi powiatowej nr 0658 T Kunów – Piaski – Janik (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495”.

Rodzaj zamówienia: Postepowania ponizej 30 tys euro
Termin składania ofert: 19.11.2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.11.2019
Ogłoszono dnia: 14.11.2019

Treść

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadań pod nazwą:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz
    z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520”.
  2. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
  3. „Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz
    ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów”.
  4. „Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzóstowskie”.
  5. „Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skała od km 0+335 do km 1+600”.
  6. „Remont drogi powiatowej nr 0658 T Kunów – Piaski – Janik (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495”.

Data utworzenia: 14 listopada 2019
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 280 razy.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk