Dostawa wyposażenia na rzecz zwalczania koronawirusa COVID-19 w ramach projektu pn. „Silni w walce z koronawirusem

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Dostawy
Termin składania ofert: 15.10.2020 14:00
Termin otwarcia ofert: 15.10.2020
Ogłoszono dnia: 01.10.2020

Treść

Uwaga! Poniżej zamieszczamy w załączniku:

Odpowiedzi zbiorcze na pytania zadane

przez Wykonawców cz. II

 

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na poszczególne części, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to 15.10.2020 r. do godz. 14 : 00. Pozostałe ustalenia dotyczące składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu którego, zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do dnia 07.10.2020 r., godz. 15.00, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Dostawa wyposażenia na rzecz zwalczania koronawirusa
COVID-19 w ramach projektu pn. „Silni  w walce z koronawirusem” z podziałem na 11 zadań:

Nr zadania Nazwa sprzętu Ilość oraz j.m.

1.

Kolumna endoskopowa 1 zest.

2.

Komora laminarna

2 szt.

3.

Aparat do znieczulenia/rodz. 1 1 szt.

4.

Aparat do znieczulenia/rodz.2 2 szt.

5.

Aparat USG Kliniczny 1 szt.

6.

Aparat USG Kardiologiczny 1 szt.

7.

Pompa infuzyjna ze stacją 3 zest.

8.

Myjnia dezynfektor 2 szt.

9.

Kardiomonitor z centralą  zbiorczą 1 zest.

10.

Respirator stacjonarny 1 szt.

11.

Bramka do pomiaru temperatury 3 zest.

Data utworzenia: 1 października 2020
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 106 razy.

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk