Dostawa wyposażenia na rzecz zwalczania koronawirusa COVID-19 w ramach projektu pn. „Silni w walce z koronawirusem”

Rodzaj zamówienia: Wyniki postępowań
Ogłoszono dnia: 26.10.2020

Treść

Dostawa wyposażenia na rzecz zwalczania koronawirusa COVID-19 w ramach projektu pn. „Silni  w walce
z koronawirusem” w rozbiciu na 11 zadań:

Nr zadania:

Przedmiot zamówienia:

I Kolumna endoskopowa
II Komora laminarna
III Aparat do znieczulenia/rodz. 1
IV Aparat do znieczulenia/rodz.2
V Aparat USG Kliniczny
VI Aparat USG Kardiologiczny
VII Pompa infuzyjna ze stacją
VIII Myjnia dezynfektor
IX Kardiomonitor z centralą  zbiorczą
X Respirator stacjonarny
XI Bramka do pomiaru temperatury

Data utworzenia: 26 października 2020
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 75 razy.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk