Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Dostawy
Termin składania ofert: 14.09.2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2021
Ogłoszono dnia: 24.08.2021

Treść

Uwaga! Nastąpiły zmiany SWZ oraz kolejna zmiana terminu składania ofert na 14.09.2021 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert 14.09.2021 r. godz. 11:00
(Wszystkie zmiany szczegółowo opisano w załącznikach)

 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”

Zadanie realizowane w ramach projektu „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe). Zakupy przewidziane dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Stanisława Staszica i Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Św.


Data utworzenia: 24 sierpnia 2021
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 68 razy.

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2021
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk