Przedstawiciele Krzemionek odbiorą certyfikat UNESCO

Już dziś ważny dzień dla Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. 18 września 2019 r. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatu wpisu Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to dokument potwierdzający umieszczenie regionu na tej prestiżowej liście. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Certyfikat trafi w ręce współautora wniosku – archeologa Artura Jedynaka oraz dyrektor Beaty Kobiałki. Wartość Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego została potwierdzona 6 lipca 2019 r. podczas 43.

Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku, kiedy to oficjalnie ogłoszono wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to 16. miejsce z Polski, które uzyskało to wyróżnienie.

Uroczystość w ministerstwie zaczyna się o godz. 14.00.