Przed jubileuszem muzeum

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie obchodzić pod koniec roku jubileusz 50-lecia. Szczególnie bogaty jest w tym sezonie kalendarz zaplanowanych imprez kulturalnych, spotkań, wystaw.

– Muzeum tradycyjnie już ma w swoim programie wiele ciekawych propozycji dla mieszkańców naszego powiatu, regionu, kraju – mówi dyrektor muzeum, Włodzimierz Szczałuba. – W tym roku przygotowuje się do koncertu jubileuszowego, który jest planowany w sobotę, 3 grudnia. Już dzisiaj serdecznie na niego zapraszam. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jaki będzie repertuar. Postaramy się, by był ciekawy, reprezentacyjny. Jubileusz tak znamienitej placówki to świetna promocja naszego powiatu.

Ciekawie zapowiada się planowana wystawa poświęcona Januszowi Popławskiemu, tenorowi z Ostrowca. Przygotowuje ją kustosz Waldemar Brociek. Muzeum wydaje też przewodnik po swoich zbiorach. Publikację planowało już od kilku lat, ale uznało, że 50-lecie  to znakomita okazja, by teraz doszło wreszcie do wydawnictwa. Promocji przewodnika będzie towarzyszyć krótka sesja naukowa poświęcona publikacji i jubileuszowi. Mieszkańcy będą też mogli zobaczyć wiele zapomnianych, ciekawych eksponatów muzealnych, które znajdują się w magazynach i dotychczas nie były prezentowane. To już kolejna wystawa z cyklu „Szwarc, mydło i powidło”

Dyrektor Włodzimierz Szczałuba przypomina, że decyzję o utworzeniu muzeum podjęto 6 grudnia 1966 r., natomiast właściwe jego powstanie, rozpoczęcie działalności nastąpiło w kolejnych miesiące 1967 r. Dlatego część obchodów jubileuszowych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu i fakty historyczne, będzie przeniesiona na 2017 r.

Wśród imprez w tym roku ciekawie zapowiada się piknik archeologiczny „V Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia”. Przez trzy dni, od 16 do 18 lipca, odbywać się będą warsztaty i pokazy archeologiczne. Planowana jest też sesja naukowa i wycieczka. Patronat naukowy nad imprezą będzie sprawował wybitny znawca epoki neolitu, prof. Jacek Lech. To ważne wydarzenie historyczne i kulturalne niewątpliwie powinno się znaleźć w wojewódzkim kalendarzu imprez na ten rok.

Już po raz drugi w ramach Festiwalu Muzyki Odnalezionej odbędzie się koncert w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, który organizują Teresa Kabat i Henryk Błażej z Tarnowa. Spotkania melomanów cieszą się dużym powodzeniem i odbywają w wielu miejscowościach naszego regionu, między innymi w starym, drewnianym kościółku w Glinianach koło Ożarowa. Ostatnio z koncertem wystąpiło dwóch młodych utalentowanych akordeonistów z Ukrainy.