Przebudowa ulicy Samsonowicza zakończona !

Ulica Samsonowicza po remoncie

Zakończyła się modernizacja odcinka ulicy Samsonowicza. Przebudowa niespełna 2 kilometrowego odcinka kosztowało 3,9 mln złotych. Należy przypomnieć, że blisko 3,2 mln złotych Powiat Ostrowiecki otrzymał z budżetu państwa.

Zakres robót obejmował wymianę krawężników, położenie nowej nawierzchni

na zatokach autobusowych, azylach dla pieszych ja również budowę chodników na wysokości azylów i przejść.

Od czwartku została zmieniona organizacja ruchu. Ulica Samsonowicza na całej długości jest drogą z pierwszeństwem przejazdu.