Promesa dla Powiatu

Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek promesę na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w wysokości 661 tys zł, które może stanowić do 80 % inwestycji, zostanie przeznaczone na remont drogi Kunów-Bukowie-Chocimów. Pozostałe 20 % zostanie pokryte przez Powiat Ostrowiecki oraz Gminę Kunów.

  • Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach poprawy infrastruktury wynikającej ze szkód i strat, które zostały spowodowane klęskami żywiołowymi. Jest to dofinansowanie, które ma pozwolić zlikwidować szkody powstałe jeszcze w 2012 roku. Tego typu zadania finansujemy wspólnie z gminami, w których odbywa się inwestycja. – wyjaśnił Wicestarosta Andrzej Jabłoński

Prace mają obejmować odtworzenie nawierzchni wraz z niezbędnymi urządzeniami inżynierskimi. Do 11 października Powiat Ostrowiecki musi przygotować komplet dokumentów, w skład których wchodzą m.in. prawidłowo przeprowadzone postępowanie przetargowe czy podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie powinno być wykonane do końca 2019 roku.