Projekt zakończony. Można zaczynać uprawy

Projekt zakończony. Można zaczynać uprawy

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyło realizację  projektu polegającego na scaleniu i zagospodarowaniu gruntów we wsi Okół w gminie Bałtów. Była to pierwsza w historii powiatu ostrowieckiego tak duża, bo obejmująca obszar  1384 ha oraz 862 mieszkańców, operacja.

Projekt podzielono na dwie części. Pierwsza o nazwie „Scalenie gruntów wsi Okół, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki” polegała na scaleniu gruntów, a dokonuje się ją w celu poprawy ich funkcjonalności poprzez korzystną zmianę infrastruktury.

– Zakres prac był duży.  Zespolenie spowodowało zmniejszenie ilości działek z ponad 7 tys. do 3 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o rolników, to powierzchnia gruntów w gospodarstwie zwiększyła się średnio z 20 do 50 arów – mówi Łukasz Śliwiński, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Uprawę można zaczynać

Druga część operacji dotyczyła zagospodarowania poscaleniowego gruntów, czyli polegała m. in. na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia; korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych czy likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

– Zmobilizowaliśmy wszystkie siły, by wykonać ten olbrzymi i jakże ważny dla mieszkańców projekt. Dzięki scaleniu gruntów, wybudowaniu dróg dojazdowych, rolnicy mają łatwiejszy dostęp do działek i mogą bez przeszkód zacząć uprawę – mówi Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki. – Dobra współpraca Starostwa Powiatowego z mieszkańcami wsi Okół sprawiła, że cała inwestycja została zgodnie z planem, doprowadzona do samego końca.

Finanse na realizację inwestycji pochodziły w 25% z budżetu państwa, a w 75% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uczestnicy scalenia nie ponieśli żadnych kosztów związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym.