Profilaktyka zdrowotna – bezpłatne badania dla mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim od kilku lat regularnie organizuje różne akcje promocyjno-profilaktyczne. Tylko do połowy lipca 2017 roku odbyły się dwie edycje badań densytometrycznych oraz pięć akcji mammograficznych.

13 maja pod patronatem Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy zorganizowana została akcja bezpłatnych badań densytometrycznych w kierunku wykrywania osteoporozy. W zaparkowanym pod ostrowieckim starostwem osteobusie przebadanych zostało 100 mieszkańców powiatu ostrowieckiego. 38 osób, u których wynik odbiegał od normy, zostały skierowane na konsultacje lekarza reumatologa.

Ze względu na ogromne zainteresowanie mieszkańców powiatu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie II edycji bezpłatnych badań densytometrycznych. Badania wykonała firma Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy z siedzibą w Łomiankach. Bezinwazyjne badania w osteobusie przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści. Podczas akcji 1 lipca wykonano łącznie 90 badań. 48 osób było konsultowanych przez specjalistę reumatologa.

Badajmy się

Stałym punktem w kalendarzu akcji profilaktycznych ostrowieckiego starostwa są regularne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Od stycznia do połowy lipca odbyło się już pięć takich akcji.

Przez pierwsze półrocze w mammobusie przebadano 461 pań. U 108 z nich wykryto zmiany łagodne, a 13 skierowano do dalszej diagnostyki. Na kolejne bezpłatne badania mammograficzne zapraszamy mieszkanki powiatu w dniach 4-14 września.

Ważna cytologia

Już wkrótce mieszkanki powiatu będą miały także okazję skorzystać z badań cytologicznych. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach mieszkanki będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych badań przeprowadzonych w ŚCO w Kielcach w ramach projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz raka szyjki macicy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 – Wsparcie profilaktyki zdrowotnej  w regionie. Badania będą realizowane w ramach dwóch projektów: „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne”. Projekt adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały tego badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka  Piersi oraz „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety do badań profilaktycznych” – projekt ten obejmuje kobiety w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.