Profilaktyka raka piersi

Profilaktyka raka piersi

13 marca 2015 r.  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkanek powiatu ostrowieckiego pt. „Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia”. Organizatorem był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Celem spotkania było zachęcenie kobiet do regularnego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi. Prelekcję poprowadziła koordynator Projektu Breast Unit z Poradni Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przeprowadzili instruktaż samobadania piersi na fantomach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem kobiet.

Dodać należy, iż powiat ostrowiecki w wyniku prowadzonych dotychczas działań zajmuje czołowe miejsce pod względem ilości przebadanej populacji wśród powiatów województwa świętokrzyskiego.