PROFILAKTYKA RAKA PIERSI – Spotkanie edukacyjne 13.03.2015 r.

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - Spotkanie edukacyjne 13.03.2015 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.  przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywana Raka Szyjki Macicy działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii organizuje  spotkanie edukacyjne pt. „Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia”, które poprowadzi koordynator Projektu Breast Unit z Poradni Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przeprowadzą instruktaż samobadania piersi na fantomach. Czas spotkania ok. 1 godz.