Praktyczne aspekty oraz zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej – zaproszenie na szkolenie.

Stowarzyszenie Sursum Corda, jako realizator zadania publicznego powierzonego przez Powiat Ostrowiecki, organizuje bezpłatne szkolenie online: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, WYKORZYSTANIE. 

System darmowych świadczeń obejmuje każdy samorząd terytorialny, stanowiąc narzędzie mogące wydatnie wspierać mieszkańców znajdujących się w potrzebie, w tym dotkniętych przemocą domową. 
Działające codziennie punkty pomocy gwarantują bezpłatny dostęp do specjalistów (prawników, doradców i mediatorów) wszystkim osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną. 

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • szkół (nauczycieli / pedagogów)
  • ośrodków pomocy społecznej
  • urzędów administracji samorządowej
  • organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i poradnictwa
  • instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych
  • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

W trakcie szkolenia zaprezentujemy praktyczne aspekty związane z zakresem merytorycznym oraz zasadami korzystania z nieodpłatnej pomocy
Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnym, półrocznym wsparciem merytorycznym w obszarze tematycznym szkolenia. Oznacza to, że w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu będzie mógł konsultować się telefonicznie lub mailowo z prowadzącym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, problemów, bądź gdyby stan prawny w tym zakresie ulegał zmianom. 

Wierzymy, że tematyka szkolenia może być przydatna dla specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami w trudnych sytuacjach, a wiedza dotycząca świadczeń kluczowa, by większa ilość mieszkańców mogła korzystać z systemu nieodpłatnych świadczeń.

Dlatego uprzejmie prosimy o zapoznanie z ofertą przedstawicieli ww. podmiotów, a zwłaszcza podległego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także mieszkańców.


————————
Temat szkolenia:  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – 
 ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, KORZYSTANIE
Termin i godzina15 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 9.00- 9.45

Rejestracja https://app.evenea.pl/event/powiatostrowiecki/ do 14.06.2021r.

Forma szkolenia:  ONLINE (po rejestracji uczestnicy otrzymają mailem link do spotkania)