Pracujemy dla mieszkańców on-line

Trwająca pandemia i związane z nią obostrzenia wymusiły wprowadzenie ograniczeń związanych z osobistym kontaktem w celu załatwiania spraw przez interesantów w starostwie powiatowym. Urzędnicy pracują w systemie hybrydowym, aby zachować płynność realizowanych zadań. W wydziałach związanych z bezpośrednią obsługą interesantów wprowadzono nowe rozwiązania, aby ułatwić wydawanie koniecznych dokumentów.  W Wydziale Komunikacji interesanci od 1 października korzystają z możliwości telefonicznego umówienia się na konkretną godzinę z pracownikiem. W Wydziale Budownictwa i Architektury także mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy drogą telefoniczną i internetową. Szereg ułatwień dla interesantów realizuje także Wydział Geodezji i Kartografii. Jak informuje naczelnik Wydziału, geodeta powiatowy, Łukasz Śliwiński, od września Wydział realizuje nową usługę wpisującą się w ideę  e-administracji w ramach prowadzonego Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego.

Usługa ta umożliwia składanie wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla każdego zainteresowanego, bez jakiejkolwiek konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu poprzez moduł Udostępnienia materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu można zamówić dokumenty zarówno w postaci drukowanej, jak również w wersji elektronicznej -informuje naczelnik Łukasz Śliwiński.

Realizowane rozwiązanie jest kolejnym etapem uruchamiania e-usług przez Wydział Geodezji i Kartografii. Od dawna Wydział realizuje  formy online przy zgłaszaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przez geodetów oraz elektroniczną obsługę tych zgłoszeń. W ostatnim czasie został zautomatyzowany proces ich obsługi, gdyż geodeci samodzielnie wykonują eksporty baz danych niezbędne do realizacji swojej pracy. Mogą także zawiadamiać o zakończeniu wykonywanych przez siebie prac, przesyłając do weryfikacji wyniki prac w pliku pdf podpisanym elektronicznie.

Na początku 2020 roku zoptymalizowaliśmy obsługę wniosków poprzez wprowadzenie rejestru wszystkich wniosków wpływających do Wydziału w jednej aplikacji, wspólnej dla wszystkich referatów. Wdrożyliśmy także na początku tego roku mechanizm wystawiania dokumentów obliczenia opłat oraz licencji bez konieczności podpisu, w sposób umożliwiający ich weryfikację poprzez stronę internetową https://ostrowiec.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php. Na przełomie 2019/20 roku uruchomiliśmy moduł internetowej obsługi narad koordynacyjnych usytuowania sieci uzbrojenia terenu, a w planach mamy jeszcze uruchomienie możliwości składania wniosków o koordynację także w wersji elektronicznej. Mam nadzieję, że wdrożone rozwiązania dotyczące zamawiania wypisów, wyrysów i kopii map spotka się z zainteresowaniem wnioskodawców -dodaje Ł. Śliwiński.

Wprowadzone rozwiązania usprawniają realizację zadań z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Przekłada się to bezpośrednio na proces obsługi interesantów. Wydział realizuje około 4000 tysięcy wniosków rocznie o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz ponad 2000 tysiące wniosków o udostępnienie map zasadniczych i ewidencyjnych. Stąd przyjęte rozwiązania sprzyjają sprawności obsługi interesantów. Obecnie prawie 90 proc. obsługi wszystkich zgłoszeń prac geodezyjnych realizowana jest on-line. W przypadku narad koordynacyjnych 100 proc. uzgodnień jest realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mieszkańcy, którzy mają konieczność bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału mogą umówić się telefonicznie pod nr tel. 41 249 92 00 lub pod numerami podanymi na stronie internetowej starostwa powiatowego.

Marzena Dębniak Starosta Ostrowiecki

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, wprowadzając rozwiązania umożliwiające załatwianie spraw drogą elektroniczną bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych wydziałów. Zachęcam mieszkańców powiatu ostrowieckiego do korzystania z form kontaktu on-line   

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru podczas wykonywania obowiązków służbowych   Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru podczas wykonywania obowiązków służbowych  Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru podczas wykonywania obowiązków służbowych