Pracowity rok policjantów

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się narada roczna podsumowująca pracę ostrowieckich policjantów w 2016 roku.
W spotkaniu, które rozpoczęło się od złożenia meldunku zastępcy komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Arturowi Bednarkowi przez pierwszego zastępcę komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Św. Krzysztofa Panaszewskiego, uczestniczyli m. in. poseł Andrzej Kryj, wicestarosta Eligiusz Mich, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, prokuratorzy rejonowi w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, reprezentant senatora Jarosława Rusieckiego, Artur Głąb oraz przedstawiciele ostrowieckich mediów.

109-52275  109-52287
Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski podsumował pracę ostrowieckich policjantów w minionym 2016 roku. W swym wystąpieniu omówił wszystkie obszary pracy ostrowieckiej Policji oraz oczekiwania i kierunki pracy, jakie wyznaczają do realizacji priorytety Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach na lata 2016–2018. Omówił także zakres działań podejmowanych przez policjantów we współpracy z innymi służbami mundurowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowieckiego.

   109-52279  109-52286

Wysoką ocenę ostrowieckiej Policji w swych wystąpieniach wystawili zaproszeni gości. Podziękowali także policjantom za ubiegłoroczną współpracę, wskazując na profesjonalizm i duże zaangażowanie w realizację swoich zadań.
– Efekty waszej pracy są widoczne i są skutkiem prowadzonych przez policjantów akcji profilaktycznych, prewencyjnych. Jest ich coraz więcej. Cieszę się że zarówno samorząd powiatowy, jak i samorządy gminne przyłączają się do tych akcji – powiedział Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, Eligiusz Mich.

109-52281109-52284

Odprawę podsumował zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, który odniósł się do zagadnień podnoszonych w trakcie odprawy, podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę z Policją, jak i policjantom za osiągnięte wyniki i efekty pracy. Na koniec życzył wszystkim funkcjonariuszom wytrwałości i dalszych sukcesów.