Prace porządkowe na drogach powiatowych

Dobra pogoda sprzyja nie tylko przeprowadzaniu remontów na drogach powiatowych, ale również podjęciu prac porządkowych. Polegają one przede wszystkim na przeprowadzeniu wycinki krzaków oraz konarów drzew, które znajdują się w obrębie jezdni.

Wykorzystujemy dobrą pogodę, aby zrobić porządki na drogach powiatowych. Z takich działań skorzystają wszyscy użytkownicy ruchu drogowego, a także poprawi się estetyka jezdnipowiedziała Starosta Marzena Dębniak.