„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 2019!

W tym roku konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i naukowym patronatem Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W etapie regionalnym konkursu uczestniczyło 56 uczniów z 28 szkół średnich technicznych i licealnych. Byli to przedstawiciele świętokrzyskich szkół biorących udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Zespół Szkół Nr 1 reprezentowały Róża Kaczor z klasy 4 technik żywienia i usług gastronomicznych i Katarzyna Szeląg z klasy 3 technik ekonomista.

Nad przebiegiem regionalnego etapu czuwała Okręgowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem nadinspektora pracy Tomasza Barańskiego, w skład której wchodzili: Dorota Dulęba – młodszy inspektor pracy, Luiza Błoniarz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, dr  Łukasz Baratyński – z WSEPiNM oraz Stanisław Golmento – główny specjalista OIP w Kielcach. Komisja po dokonaniu oceny testów wiedzy składających się z 35 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz dogrywce wyłoniła zwycięzców. Nasza reprezentantka Róża Kaczor (opiekun pani Ewa Adamczyk) zdobyła wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a laureaci i wyróżnieni ponadto nagrody ufundowane przez Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy wręczyli: Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Jan Jóźwik – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy oraz dr Krzysztof Wątorek – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Dziękujemy uczennicom za godne reprezentowanie naszej szkoły i serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu w tym konkursie!