Pożegnanie klas III Liceum Broniewskiego

Wybrzmiał już ostatni dzwonek szkolny dla uczniów klas III . Uroczystość pożegnania odbyła się
w hali sportowej Liceum Broniewskiego. Dyrekcja szkoły, wicestarosta powiatu ostrowieckiego, p. Eligiusz Mich, wychowawcy klas III, grono pedagogiczne, goście i rodzice z dumą patrzyli na swoich abiturientów. Wszyscy przecież pamiętali, jak niedawno wkraczali oni w mury szkoły, z trudem żegnając się
z dzieciństwem. Tu przeżywali swe sukcesy, ale też porażki. Tu uczyli sią wytrwać w trudzie i walczyć
z przeciwnościami. Tu wreszcie zawiązywały się wielkie przyjaźnie i pierwsze miłości. Każdy pozostawił
w murach szkoły cząstkę samego siebie. A więc każdy jest trwałym śladem w jej historii.
Część oficjalną uroczystości otworzył Dyrektor Szkoły, pan Robert Warda. Gratulował abiturientom wspaniałych osiągnięć, sukcesów w nauce, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przede wszystkim jednak życzył przyszłym maturzystom powodzenia na najważniejszym chyba życiowym egzaminie. Życzył, aby podążali oni za własnymi marzeniami, aby mieli do tego odwagę i siłę. Ze starszymi kolegami pożegnali się także uczniowie klas młodszych. W ich imieniu, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wyraziła przekonanie, że młodsi koledzy będą starali się godnie zastąpić swoich poprzedników. Najlepszym wręczono nagrody książkowe – tym, którzy odnieśli sukces w nauce, sporcie, życiu artystycznym szkoły. Przyszli maturzyści pożegnali się także z wychowawcami klas, popłynęły łzy wzruszenia i wdzięczności- za wiedzę, serce, dyscyplinowanie szalonych pomysłów i natchnienie dla marzeń. Ważne jest przecież zdobycie wiedzy, ale najważniejsze są marzenia i to, co się z tą wiedzą uczyni.
A sukcesy tegorocznych absolwentów są niemałe.
Uczniowie klas trzecich ( 14 osób) brali udział w eliminacjach okręgowych dziewięciu olimpiadach przedmiotowych: j. rosyjskiego i angielskiego, w olimpiadzie biologicznej i ekologicznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, chemicznej, historycznej i o diamentowy indeks AGH z matematyki.
Największe sukcesy osiągnęli:
Katarzyna Jamróz z klasy 3d- finalistka Olimpiady Biologicznej
Anna Mich z klasy 3d- zakwalifikowała się do eliminacji centralnych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości ( eliminacje dopiero się odbędą)
Ponadto uczniowie klas trzecich ( 40 osób) osiągnęli liczne sukcesy w 12 konkursach i zawodach sportowych
Średnia szkoły to w tym roku- 4,41, a najlepsza okazała się klasa 3d- biologiczno-chemiczna ze średnią- 4,70, na II miejscu znalazła się klasa humanistyczna- 3a- średnia 4,54.
Ale nawet najniższa średnia klasowa, to 4,19
Na 109 uczniów klas trzecich wszyscy ukończyli szkołę i przystępują do egzaminu maturalnego.
83 osoby ( czyli 76 % wszystkich absolwentów) uzyskały średnią powyżej 4,0
w tym 37 osób ( czyli 34%) uzyskało świadectwa z paskiem, a więc mają średnią ocen 4,75 i więcej ,
a 20 osób (18 %) ukończyło liceum ze średnią 5,0 i więcej.
Najlepsi uczniowie (ranking z okresu całych trzech lat):
1 3d Jamróz Katarzyna 5,70
2 3d Pisula Agata 5,60
3 3a Radecka Anna 5,45
4 3c Jałocha Marcin 5,33
5 3c Kucharska Milena 5,22
6 3d Burda Maria 5,20
7 3d Sosnowska Weronika 5,20
8 3d Żak Magdalena 5,20
9 3a Gajuk Dorota 5,16
10 3c Pietrzykowska Ewa 5,13
11 3d Mich Anna 5,11
12 3a Gierczak Aneta 5,11
13 3e Kulik Aleksadra 5,10
14 3a Pierzchała Karolina 5,06
15 3d Gruszczyńska Anna 5,00
16 3d Kańkowska Sylwia 5,00
17 3d Zawolik Wiktoria 5,00
18 3c Kusal Hubert 5,00
19 3e Krajewska Karolina 5,00
20 3a Wolecka Karolina 5,00

IMG_7889