POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SMS

To było wyjątkowe zakończenie roku szkolnego  – po raz ostatni w ostrowieckiej SMS żegnano absolwentów gimnazjum i po raz pierwszy absolwentów szkoły podstawowej. Mury szkoły opuściło 29 ósmoklasistów i 42 gimnazjalistów. Wielu z nich uzyskiwało świadectwa z wyróżnieniem, byli wśród nich wybitni sportowcy reprezentujący szkołę na arenie powiatowej, wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej i europejskiej.

Średnią ocen 4,0 i wyżej osiągnęło prawie 63% absolwentów, 29 osób odebrało świadectwa z biało-czerwonym paskiem i nagrody książkowe. A wręczała je dyrektor szkoły Anna Trojanowska wraz z wychowawcami poszczególnych klas. W klasie VIII a najwyższą średnią uzyskała Maria Żurawska (5,78), a w klasie VIII b Dariusz Woźniak (5,41). Natomiast wśród gimnazjalistów najlepsze wyniki osiągnęli – z klasy III a Mateusz Łukawski (4,94), a z klasy III b Agnieszka Kowalska (5,72).  Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Były też podziękowania dla tych rodziców, którzy w sposób szczególny angażowali się w sprawy szkoły.

Dyrektor Anna Trojanowska przedstawiła najważniejsze osiągnięcia sportowe tegorocznych absolwentów – a autorów tych sukcesów nagrodzono słodkimi upominkami. Były też wyjątkowe gratulacje od wiceminister sportu Anny Krupki dla Maksymiliana Walesica. Pamiątkowe filiżanki z ćmielowskiej porcelany z logiem szkoły otrzymały laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – Karolina Rożek i Kasia Klimas. Liczne grono absolwentów odebrało podziękowania za aktywny udział w pracach szkolnego i pozaszkolnego wolontariatu.

Tradycyjnie Samorząd Uczniowski  przyznał tytuł „Osobowość Szkoły”. W tym roku specjalnymi tarczami uhonorowano Dariusza Woźniaka i Julię Wybranowską. Dodatkowo wyróżnieni otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie „Szkoła Mistrzów”, a wręczyła je prezes stowarzyszenia Monika Garbacka.

Nie zabrakło też podziękowań dla dyrekcji, wychowawców, trenerów i nauczycieli od uczniów i ich rodziców, których symbolicznym wyrazem były kwiaty i tort.

Na koniec odbył się krótki występ w wykonaniu Wiktorii Zielińskiej i Agnieszki Kowalskiej, a zebrani mogli obejrzeć prezentacje przygotowane przez poszczególne klasy ukazujące ich pobyt w SMS.